151121ebefa8f06

 Cod de etica

Societatea Administrare Active Sector 3 SRL este persoană juridică română,  cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, B-dul Basarabia, nr. 256G, Centrul de Afaceri - East City Tower, etaj 1, indicativ 1.2.,  înfiinţată în anul 2012 prin hotărârea nr. 281 a Consiliului Local al Sectorului 3 București, fiind denumită iniţial Locuințe Sector 3 SRL, cu asociat unic Consiliul Local al Sectorului 3 București. În anul 2013,  prin rezoluția nr. 95595 emisă de către Oficiul National al Registrului  Comerțului, Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, denumirea societății s-a schimbat in ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL.

În desfășurarea activității cu respectarea obiectului de activitate dar si a hotararilor Consiliului Local al Sectorului 3 București, în perioada 2013 – 2014, subscrisa a adjudecat o serie de loturi de teren în suprafaţă totală de 130.750 mp, dar şi imobilul „Hala Laminor” împreună cu construcţiile anexe. Imobilul <<Hala Laminor>> se află în Lista Monumentelor Istorice publicată de Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional în anul 2010, la nr.362, cu codul LMI B-II-a-A-18092, sub numele “Fabrica de ţevi Republica”, datată 1936-1938, ansamblul clasat fiind de importanţă naţională.

Ulterior achiziţionării bunurilor imobile amintite mai sus, subscrisa a demarat în anul 2014  proiectul :”Reconversia urbană a imobilului <<Hala Laminor>>” obţinând până în acest moment Certificatul de urbanism nr. 752/25.05.2015 şi Avizul de oportunitate nr. 56 / 06.11.2015 eliberate de Primăria Municipiului București, Avizul favorabil nr. 511/M/2016 eliberat de Ministerul Culturii – Direcţia Patrimoniu Cultural, referitor la: “Expertiza tehnică privind punerea în siguranţă a Halei Laminor”.

În prezent, proiectul privind :”Reconversia urbană a imobilului <<Hala Laminor>>” este blocat la Ministerul Culturii si Identităţii Naţionale încă din data de 23.11.2015 când s-a depus documentaţia pentru obţinerea Planului Urbanistic Zonal – B-dul. Basarabia nr.256/ Sector 3/ Bucureşti suferind mai multe modificări în decursul anului 2016, depuse şi susţinute în cadrul sedintelor Direcţiei Patrimoniu Cultural, Secţiunii de Urbanism şi Zone Construite Protejate, Secţiunii de Evidenţă a Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, plenul Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice etc. În prezent asteptăm rezoluţia Comisei Naţionale a  Monumentelor  Istorice – Secţiunea de Urbanism şi Zone Protejate din cadrul Ministerului Culturii si Cultelor pentru şedinţa din data de 17.02.2017.

Din anul 2016 societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L., prestează servicii de administrare a 481 de apartamente/garsoniere si a părţilor comune asimilate Legii 230/2007, imobile aflate în administrarea Consiliului Local Sector 3 București:

•           Locuințe repartizate cf. Legii 152/1998:

- Aleea Cioplea nr. 3 - 45 ap., p+4 etaje, o scară;

- Aleea Cioplea nr. 4 - 50 ap., p+4 etaje, o scară;

- Aleea Cioplea nr. 5 - 45 ap., p+4 etaje, o scară;

- Șos. Gării Cățelu nr. 170B, cămin 3 - 45 ap., p+4 etaje, o scară;

- Șos. Gării Cățelu nr. 170B, cămin 4 - 45 ap., p+4 etaje, o scară;

- Str. Alexander Von Humboldt nr. 3 - 62 ap., p+4 etaje, 3 scări;

•           Locuințe repartizate cf. Legii 114/1996:

- Aleea Cioplea nr. 3A, bl B1 - 63 ap., p+8 etaje, o scară;

- Aleea Cioplea nr. 3A, bl B2 - 63 ap., p+8 etaje, o scară;

- Aleea Cioplea nr. 3A, bl B3 - 63 ap., p+8 etaje, o scară.i.​

 ab4cc970359d871