Conducerea societatii  S.C. Administrare Active Sector 3 S.R.L. este asigurata de un Consiliu de Administratie format din 3 membrii.
Dl. Sarbu Robert-Constantin- Presedinte Consiliu de Administratie  

Declaratie de avere  /  Declaratie de interese 

Dl. Fleancu Florin - Membru Consiliu de Administratie

În perioada 2004 – 2008 domnul Fleancu Florin a urmat studiile Liceului Tehnologic “Sfântul Haralambie” dobândind competenţe profesionale la disciplinele limba română şi matematică atestate de diploma de bacalaureat. În perioada 2003-2007 a acumulat experienţă în vânzări datorită postului de Agent de vânzări ocupat în cadrul unei societăţi imobiliare, urmând ca în perioada 2007- 2010 să îşi aprofundeze cunoştintele ca gestionar depozit în cadrul societăţii Nordic Logistics SRL. Experienţa obţinută în funcţia de gestionar, acumulată anterior, urmând să-i fie de folos în cadrul Departamentului Logistică de la societatea Monding Logistic din oraşul Barcelona / Spania. Ulterior întoarcerii în ţară, în perioada 2012-2016 a deţinut funcţia de Consilier Local în cadrul Primăriei Sectorului 3, participând activ la toate şedinţele Consiliului Local Sector 3 şi fiind implicat în mai multe proiecte ale Primăriei Sectorului 3. De asemenea a fost membru în următoarele comisii: - Comisia nr. 3 - S.C. Administrarea Domeniului Public, realizarea lucrărilor publice; - Comisia nr. 7- Protecţia mediului, sănătate, salubritate şi control; - Comisia nr. 550-Vânzări spaţii. Deţinând funcţia de Consilier local în cadrul Primariei Sectorului 3, domnul Fleancu Florin a participat ori de câte ori a fost necesar la şedinţele Consiliilor de Administraţie ale şcolii nr. 95 şi grădiniţei de copii nr. 161, participând la numeroase activităţi în domeniul administraţiei publice. Cursurile: “Management Public pentru aleşi locali”, “Noua Organizaţie Politician” şi “Fiscalizare Publică”, desfăşurate în perioada 2014 – 2015, urmate şi absolvite de domnul Fleancu cu atestate, împreună cu abilităţile sociale (sociabil, comunicativ,spiritul de lucru în echipă etc.) şi aptitudinile organizatorice (iîntreprinzător, rezistent la stres, creativ, punctual etc.) fac din dl. Fleancu Florin o persoană competentă şi avizată pentru activităţile desfăşurate în cadrul administraţiei publice. În prezent, domnul Fleancu Florin este membru al Consiliului de Administraţie al societăţii Administrare Active Sector 3 SRL, începând cu luna iulie a anului 2016.
 Declaratie avere /  Declaratie de interese 

Dl. Corbuleanu Florentin - Membru Consiliu de Administratie  

În perioada 1989 – 1994 domnul Corbuleanu a urmat cursurile Institutului Politehnic Bucureşti fiind licenţiat ca Inginer Energetic, urmând ca datorită cursurilor absolvite la “Academia de Studii Economice Bucureşti” să devină masterand în Management public . Domnul Corbuleanu Florentin a acumulat o vastă experienţă încă din anul 1987 când şi-a început activitatea ca electrician la IMGB, urmând ca din anul 1994 să ocupe funcţia de inginer electrician la Apollo S.A. Bucureşti. Între anii 1996-1999 a ocupat aceeaşi funcţie de inginer electrician la societatea P&L Tehnorob SRL unde a coordonat departamentul electric. Începând cu anul 2004, a fost Director Administrativ, în cadrul Primăriei Sectorului 4. În perioada 2005 - 2008 a deţinut funcţia de Director General/Preşedinte al Consiliului de Administraţie la ADPP4. Din 2014 este Preşedinte al Consiliului de Administraţie al societăţii ADPB S.A. si Director General. Din data de 28.07.2014, domnul Corbuleanu Florentin este membru al Consiliului de Administraţie al societăţii Administrare Active Sector 3 SRL.
 Declaratie de avere 2014 / Declaratie de interese 2014

Declaratie de avere 2015 / Declaratie de interese 2015

Declaratie de avere 2016 / Declaratie de interese 2016