Menu

Tel: 031.433.44.52 aas3@gmail.com

Despre noi

Societatea Algorithm Residențial S3 S.R.L. este persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, B-dul Basarabia nr.256 G, Centrul de Afaceri D Center, etaj 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/14752/2012 , având CUI 31012790, reprezentată legal de dl. Sarbu Robert Constantin, în calitate de Administrator, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București.

Societatea a fost înființată in anul 2012 , atunci când Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. xxx înființarea societății  Locuinte Sector 3 S.R.L.

 

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.

 

Societatea este administrată de Consiliul de Administrație. Acesta este format din 6 membri și este condus de președinte. Mandatul membrilor consiliului de administrație este pe o perioadă determinată de 4 ani, care poate fi prelungit succesiv pentru aceeași perioadă de timp în condițiile prevăzute la art. 28, alin.(7) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

 

in constructie