Menu

Tel: 031.433.44.52 aas3@gmail.com

Anunturi

Invitatie participare Beton

1. Valoarea estimata exclusiv TVA: 96.000 Lei 2.Codul de clasificare CPV: 44114000-2 (beton);
3. Modalitatea de atribuire a contractului de achiziţie publică, este conformă cu Art. 31, alin.(1), lit. (a), (b), (c) la Legea Nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
4. Forma contractului. Contract de servicii;
5. Cantitatea serviciilor care trebuie prestate: conform cerintelor Documentatiei descriptive;
6. Interzicerea ofertelor alternative;
7. Preţul ofertei este ferm, exprimat în lei fara TVA;
8. Modalități de plată: Plata catre prestator se efectueaza in lei, prin ordin de plata, în contul prestatorului, in termen de maxim 30 de zile de la data inregistrarii la S.C. ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. a facturilor fiscale emise de catre operatorul economic si a proceselor verbale de receptie a serviciilor .

Pentru Download cererea completa beton apasati AICI...


Invitatie participare Beton

1. Valoarea estimata exclusiv TVA: 165.000 Lei
2.Codul de clasificare CPV: 44114000-2 (beton);
3. Modalitatea de atribuire a contractului de achiziţie publică, este conformă cu Art. 31, alin.(1), lit. (a), (b), (c) la Legea Nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
4. Forma contractului. Contract de servicii;
5. Cantitatea serviciilor care trebuie prestate: conform cerintelor Documentatiei descriptive;
6. Interzicerea ofertelor alternative;
7. Preţul ofertei este ferm, exprimat în lei fara TVA;
8. Modalități de plată: Plata catre prestator se efectueaza in lei, prin ordin de plata, în contul prestatorului, in termen de maxim 30 de zile de la data inregistrarii la S.C. ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. a facturilor fiscale emise de catre operatorul economic si a proceselor verbale de receptie a serviciilor.

Pentru Download cererea completa beton apasati AICI...


Invitatie participare Caramida

1.      Valoarea maxima estimata exclusiv TVA:  192.500,00 Lei
2. Codul de clasificare Caramida -  CPV:  44100000-1 -  Materiale de constructii si articole conexe
3. Modalitatea de atribuire a contractului de achiziţie publică, este conformă cu art. 31, alin.(1), lit. (a), (b), (c) la Legea Nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
4. Forma contractului. Contract de furnizare;
5. Cantitatea produselor care trebuie furnizate: conform cerintelor Documentatiei descriptive;
6. Interzicerea ofertelor alternative;
7. Preţul ofertei este ferm, exprimat în lei fara TVA;
8. Modalități de plată: Plata catre furnizor se efectueaza in lei, prin ordin de plata, în contul furnizorului, in termen de maxim 30 de zile de la data inregistrarii la S.C. ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. a facturilor fiscale emise de catre operatorul economic si a proceselor verbale de receptie a serviciilor.
9. Criterii de calificare privind situaţia personală a operatorilor economici si capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, care pot atrage după sine excluderea acestora din urmă, precum şi informaţiile/documentele prin aceştia dovedesc faptul că nu se încadrează în cazurile ce justifică excluderea: p>

Pentru Download cererea completa caramida apasati AICI...


Invitatie participare Panouri sandwich

1. Valoarea maxima estimata exclusiv TVA: 527.150,00 Lei 2. Codul de clasificare CPV 44175000-7 - Panouri
3. Modalitatea de atribuire a contractului de achiziţie publică, este conformă cu art. 31, alin.(1), lit. (a), (b), (c) la Legea Nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
4. Forma contractului. Contract de furnizare;
5. Cantitatea produselor care trebuie furnizate: conform cerintelor Documentatiei descriptive;
6. Interzicerea ofertelor alternative;
7. Preţul ofertei este ferm, exprimat în lei fara TVA;
8. Modalități de plată: Plata catre furnizor se efectueaza in lei, prin ordin de plata, în contul furnizorului, in termen de maxim 30 de zile de la data inregistrarii la S.C. ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. a facturilor fiscale emise de catre operatorul economic si a proceselor verbale de receptie a serviciilor.

Pentru Download cererea completa Panouri sandwich apasati AICI...


Invitatie participare Caramida anunt expirat fara oferte

1. Valoarea maxima estimata exclusiv TVA: 165.000,00 Lei
2. Codul de clasificare Caramida - CPV: 44100000-1 - Materiale de constructii si articole conexe
3. Modalitatea de atribuire a contractului de achiziţie publică, este conformă cu art. 31, alin.(1), lit. (a), (b), (c) la Legea Nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
4. Forma contractului. Contract de furnizare;
5. Cantitatea produselor care trebuie furnizate: conform cerintelor Documentatiei descriptive;
6. Interzicerea ofertelor alternative;
7. Preţul ofertei este ferm, exprimat în lei fara TVA;
8. Modalități de plată: Plata catre furnizor se efectueaza in lei, prin ordin de plata, în contul furnizorului, in termen de maxim 30 de zile de la data inregistrarii la S.C. ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. a facturilor fiscale emise de catre operatorul economic si a proceselor verbale de receptie a serviciilor.

Pentru Download cererea completa caramida apasati AICI...


Invitatie participare Utilaje

1. Valoarea estimata exclusiv TVA: 900.000,00 LEI
2. 2.Codul de clasificare CPV: 43210000-8 - Utilaje pentru terasamente
CPV: 34144710-8 (Incarcatoare cu roti)
3. Modalitatea de atribuire a contractului de achiziţie publică, este conformă cu art. 31, alin.(1), lit. (a), (b), (c) la Legea Nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
4. Forma contractului. Contract de furnizare;
5. Cantitatea produselor care trebuie furnizate: conform cerintelor Documentatiei descriptive;
6. Interzicerea ofertelor alternative;
7. Preţul ofertei este ferm, exprimat în lei fara TVA;
8. Modalități de plată: Plata catre furnizor se efectueaza in lei, prin ordin de plata, în contul furnizorului, in termen de maxim 30 de zile de la data inregistrarii la S.C. ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. a facturilor fiscale emise de catre operatorul economic si a proceselor verbale de receptie a serviciilor.

Pentru Download cererea completa utilaje apasati AICI...

Clarificari


Invitatie participare Pompa beton

1. Valoarea estimata exclusiv TVA: 230.000,00 LEI
2.Codul de clasificare CPV 42122190-8 – Pompe de beton
3. Modalitatea de atribuire a contractului de achiziţie publică, este conformă cu art. 31, alin.(1), lit. (a), (b), (c) la Legea Nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
4. Forma contractului. Contract de furnizare;
5. Cantitatea produselor care trebuie furnizate: conform cerintelor Documentatiei descriptive;
6. Interzicerea ofertelor alternative;
7. Preţul ofertei este ferm, exprimat în lei fara TVA;
8. Modalități de plată: Plata catre furnizor se efectueaza in lei, prin ordin de plata, în contul furnizorului, in termen de maxim 30 de zile de la data inregistrarii la S.C. ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. a facturilor fiscale emise de catre operatorul economic si a proceselor verbale de receptie a serviciilor.

Pentru Download cererea completa pompa beton AICI...


Invitatie participare Beton

1. Valoarea estimata exclusiv TVA: 245.300 Lei
2.Codul de clasificare CPV: 44114000-2 (beton);
3. Modalitatea de atribuire a contractului de achiziţie publică, este conformă cu art. 31, alin.(1), lit. (a), (b), (c) la Legea Nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
4. Forma contractului. Contract de servicii;
5. Cantitatea serviciilor care trebuie prestate: conform cerintelor Documentatiei descriptive;
6. Interzicerea ofertelor alternative;
7. Preţul ofertei este ferm, exprimat în lei fara TVA;
8. Modalități de plată: Plata catre prestator se efectueaza in lei, prin ordin de plata, în contul prestatorului, in termen de maxim 30 de zile de la data inregistrarii la S.C. ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. a facturilor fiscale emise de catre operatorul economic si a proceselor verbale de receptie a serviciilor.

Pentru Download cererea completa beton apasati AICI...


Invitatie participare otel-beton

S.C. ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L., cu sediul in Bld. Basarabia nr. 256 G, Centrul de Afaceri D Center, et. 1, Indicativ 1.2, sectorul 3, Bucuresti, tel. 0746.783.059 având număr de înregistrare: CUI 37409960, în calitate de beneficiar, vă adresează invitaţia de a participa cu ofertă, în vederea atribuirii contractului, având ca obiect prestarea serviciilor de furnizare, conform caietului de sarcini.
1. Valoarea maxima estimata exclusiv TVA: 373.896,00 Lei
2.Codul de clasificare CPV: 14622000-7 (Otel)
3. Modalitatea de atribuire a contractului de achiziţie publică, este conformă cu art. 31, alin.(1), lit. (a), (b), (c) la Legea Nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
4. Forma contractului. Contract de furnizare;
5. Cantitatea produselor care trebuie furnizate: conform cerintelor Documentatiei descriptive;
6. Interzicerea ofertelor alternative;
7. Preţul ofertei este ferm, exprimat în lei fara TVA;
8. Modalități de plată: Plata catre furnizor se efectueaza in lei, prin ordin de plata, în contul furnizorului, in termen de maxim 30 de zile de la data inregistrarii la S.C. ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. a facturilor fiscale emise de catre operatorul economic si a proceselor verbale de receptie a serviciilor.

Pentru Download cererea completa otel beton apasati AICI...


Invitatie participare confectii metalice

S.C. ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L., cu sediul in Bld. Basarabia nr. 256 G, Centrul de Afaceri D Center, et. 1, Indicativ 1.2, sectorul 3, Bucuresti, tel. 0746.783.059 având număr de înregistrare: CUI 37409960, în calitate de beneficiar, vă adresează invitaţia de a participa cu ofertă, în vederea atribuirii contractului, având ca obiect prestarea serviciilor de furnizare, conform caietului de sarcini.

1. Valoarea maxima estimata exclusiv TVA: 878.400,00 Lei
2. Codul de clasificare CPV Confectii metalice: 45223100-7 (Ansamblu de structuri metalice);)
3. Modalitatea de atribuire a contractului de achiziţie publică, este conformă cu art. 31, alin.(1), lit. (a), (b), (c) la Legea Nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;

4. Forma contractului. Contract de furnizare; 5. Cantitatea produselor care trebuie furnizate: conform cerintelor Documentatiei descriptive;
6. Interzicerea ofertelor alternative;
7. Preţul ofertei este ferm, exprimat în lei fara TVA;
8. Modalități de plată: Plata catre furnizor se efectueaza in lei, prin ordin de plata, în contul furnizorului, in termen de maxim 30 de zile de la data inregistrarii la S.C. ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. a facturilor fiscale emise de catre operatorul economic si a proceselor verbale de receptie a serviciilor.

Download cererea completa confectii metalice Invitatie confectii metalice

Download planuri confectii metalice


Anunt achizitie beton....terminat



S.C. ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L., cu sediul in Bld. Basarabia nr. 256 G, Centrul de Afaceri D Center, et. 1, Indicativ 1.2, sectorul 3, Bucuresti, tel. 0746.783.059 având număr de înregistrare: CUI 37409960, în calitate de societate comerciala cu raspundere limitata avand asociat majoritar Consiliul Local Sector 3, vă adresează invitaţia de a participa cu o ofertă, în vederea atribuirii contractului, având ca obiect prestarea serviciilor de proiectare, conform caietului de sarcini.

1. Valoarea estimata exclusiv TVA: 692.380 Lei
2.Codul de clasificare CPV: 44114000-2 (beton);
3. Modalitatea de atribuire a contractului de achiziţie publică, este conformă cu art. 31, alin.(1), lit. (a), (b), (c) la Legea Nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
4. Forma contractului. Contract de servicii;
5. Cantitatea serviciilor care trebuie prestate: conform cerintelor Documentatiei descriptive;
6. Interzicerea ofertelor alternative;
7. Preţul ofertei este ferm, exprimat în lei fara TVA;
8. Modalități de plată: Plata catre prestator se efectueaza in lei, prin ordin de plata, în contul prestatorului, in termen de maxim 30 de zile de la data inregistrarii la S.C. ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. a facturilor fiscale emise de catre operatorul economic si a proceselor verbale de receptie a serviciilor. 

Pentru Download cererea completa de beton apasati AICI...

 


Anunt achizitie otel-beton.....expirat

S.C. ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L., cu sediul in Bld. Basarabia nr. 256 G, Centrul de Afaceri D Center, et. 1, Indicativ 1.2, sectorul 3, Bucuresti, tel. 0746.783.059 având număr de înregistrare: CUI 37409960, în calitate de beneficiar, vă adresează invitaţia de a participa cu ofertă, în vederea atribuirii contractului, având ca obiect prestarea serviciilor de proiectare, conform caietului de sarcini. ; 

1. Valoarea maxima estimata exclusiv TVA: 346.200,00 Lei
2.Codul de clasificare CPV: 14622000-7 (Otel)
3. Modalitatea de atribuire a contractului de achiziţie publică, este conformă cu art. 31, alin.(1), lit. (a), (b), (c) la Legea Nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
4. Forma contractului. Contract de furnizare;
5. Cantitatea produselor care trebuie furnizate: conform cerintelor Documentatiei descriptive;
6. Interzicerea ofertelor alternative;
7. Preţul ofertei este ferm, exprimat în lei fara TVA;
8. Modalități de plată: Plata catre furnizor se efectueaza in lei, prin ordin de plata, în contul furnizorului, in termen de maxim 30 de zile de la data inregistrarii la S.C. ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. a facturilor fiscale emise de catre operatorul economic si a proceselor verbale de receptie a serviciilor. 

Pentru Download cererea completa de otel-beton apasati AICI...

 


Anunt achizitie prefabricate...terminat

 

S.C. ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L., cu sediul in Bld. Basarabia nr. 256 G, Centrul de Afaceri D Center, et. 1, Indicativ 1.2, sectorul 3, Bucuresti, tel. 0746.783.059 având număr de înregistrare: CUI 37409960, în calitate de beneficiar, vă adresează invitaţia de a participa cu ofertă, în vederea atribuirii contractului, având ca obiect furnizarea de prefabricate si confectie metalica, conform caietului de sarcini si planurilor anexate
1. Codul de clasificare CPV Prefabricate: 45223820-0 (Elemente şi componente prefabricate);
2. Codul de clasificare CPV Confectii metalice: 45223100-7 (Ansamblu de structuri metalice);
3. Modalitatea de atribuire a contractului de achiziţie publică, este conformă cu art. 31, alin.(1), lit. (a), (b), (c) la Legea Nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
4. Forma contractului. Contract de furnizare;
5. Cantitatea produselor care trebuie furnizate: conform cerintelor Documentatiei descriptive;
6. Interzicerea ofertelor alternative;
7. Preţul ofertei este ferm, exprimat în lei fara TVA;
8. Modalități de plată: Plata catre furnizor se efectueaza in lei, prin ordin de plata, în contul furnizorului, in termen de maxim 30 de zile de la data inregistrarii la S.C. ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. a facturilor fiscale emise de catre operatorul economic si a proceselor verbale de receptie a serviciilor.

Pentru Download cererea completa de prefabricate apasati AICI...

 Download planuri PREFABRICATE

 Download planuri CONFECTII METALICE


Anunt achizitie Servicii de paza

. Valoarea estimata exclusiv TVA: 360.000 Lei
2.Codul de clasificare CPV: 79713000-5 - Servicii de paza
3. Modalitatea de atribuire a contractului de achiziţie publică, este conformă cu art. 31, alin.(1), lit. (a), (b), (c) la Legea Nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
4. Forma contractului. Contract de servicii;
5. Cantitatea serviciilor care trebuie prestate: conform cerintelor Documentatiei descriptive;
6. Interzicerea ofertelor alternative;
7. Preţul ofertei este ferm, exprimat în lei fara TVA;
8. Modalități de plată: Plata catre prestator se efectueaza in lei, prin ordin de plata, în contul prestatorului, in termen de maxim 30 de zile de la data inregistrarii la S.C. ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. a facturilor fiscale emise de catre operatorul economic si a proceselor verbale de receptie a serviciilor.

 

Pentru Download cererea completa de servicii de paza apasati AICI...