Menu

Tel: 031.433.44.52 aas3@gmail.com

Hotarari AGA

hcl 467 privind declansarea procedurii de selectie a membrilor consiliilor de administratie ale unor intreprinderi publice avand ca autoritate tutelara Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti.pdf Descarca
hcl 466 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2017 al societatii Algorithm Residential S3 S.R.L.pdf  Descarca
hcl 465 privind acordarea unui mandat Pres Cons de Administ  al Soc Algorithm Residential S3 S.R.L. in vederea semnarii contract de furnizare otel-beton, cod CPV 14622000-7 (Otel).pdf  Descarca
hcl 464 privind acord unui mandat presed Consil de Admin al Soc Algorithm Residential S3 SRL in vederea imputer adm proviz al Soc Algorithm Constr -obiectiv Hala Laminor.pdf  Descarca
hcl 429 - mandat semnare contract prefabricate.pdf  Descarca
hcl 413 privind acord unui mandat presed CA al soc Alg ResiD S3 S.R.L in vederea semnarii contract de furnizare beton cod CPV 44114000 2 nec pt exec Contractul.pdf  Descarca
hcl 413 privind acord unui mandat presed CA al soc Alg ResiD S3 S.R.L in vederea semnarii contract de furnizare beton cod CPV 44114000 2 nec pt exec Contractul (1).pdf  
hcl 402 privind stabilirea categoriilor de indicatori cheie de performanta pentru Societatea Algorithm Residential S3 S.R.L.pdf   
hcl 365 privind completarea HCLS 3 nr. 339 din 27.07.2017 privind declansarea procedurii de selectie a membrilor consiliilor de administratie ale unor intreprinderi publice avand ca autoritate tutelara Sectorul 3.pdf   Descarca
hcl 341 privind numirea membrilor in Consiliul de Administratie al Societatii Algorithm Residential S3 S.R.L..pdf   Descarca
hcl 336 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2017 al Societatii Algorithm Residential S3 S.R.L.pdf   Descarca
hcl 307 privind incetarea mandatului de consilier al domnului Panait Radu Alin si vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului Local Sector 3.pdf   Descarca
HCL 300 priv acord unui mandat admin proviz al S Alg Resid S3 S.R.L in vederea imputer administrat provizoriu al S Alg Constr S3 SRL de a incheia un contr priv achiz de serv de proiect-Hala Laminor.pdf   Descarca
 HCL 299 privind aprobarea majorarii capitalului social al Societatii Algorithm Residential S3 S.R.L, cu suma de 22.000.000 lei..pdf Descarca
HCL 298 privind acordarea unui mandat administratorului provizoriu al Societatii ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L de a incheia un contract de prestare Servicii de Proiectare.pdf  Descarca
HCL 296 privind modificarea organigramei si statului de functii ale Societatii Algorithm Residential S3 S.R.L.pdf   Descarca
HCL 291 privind desemnarea administratorului provizoriu al societatii ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.pdf   Descarca
 HCL 290 privind acord unui mandat admin proviz al Soc ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L de a incheia un contr privind achizi unui sist de protec a supraf oxidate.pdf  Descarca
HCL 248 privind acordarea unui mandat administratorului provizoriu al societatii ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L de a incheia un contract privind achizitia de panouri sandwich.pdf   Descarca
HCL 245 privind aprobarea cesiunii contractului de asociere incheiat intre societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. si societatea Algorithm Residential S3 S.R.L.pdf   Descarca
HCL 223 din 30.05.2017 privind infiintarea de catre societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. a unei societati comerciale cu raspundere limitata.pdf   Descarca
HCL 222 din 30.05.2017 privind aprobarea Programului de activitate pentru anul 2017 al societatii Algorithm Residential S3 S.R.L.pdf   Descarca
HCL 205 din 16.05.2017 privind aprobarea incheierii unui contract de asociere in participatiune intre SC ADMINISTRARE ACTIVE SRL si S.C. ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.pdf   Descarca
HCL 202 din 16.05.2017 privind aprobarea remuneratiei administratorului provizoriu al S.C. ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.pdf   Descarca
HCL 201 din 16.05.2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2017, a organigramei si a statului de functii ale S.C. ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.pdf  Descarca
HCL 97 din 29.03.2017 privind infiintarea unei soc comerciale cu raspundere limitata care are drept scop construirea de locuinte sociale.pdf  Descarca
HCL 201 din 16.05.2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2017, a organigramei si a statului de functii ale S.C. ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.pdf  Descarca
HCL 97 din 29.03.2017 privind infiintarea unei soc comerciale cu raspundere limitata care are drept scop construirea de locuinte sociale.pdf  Descarca
HCL 201 din 16.05.2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2017, a organigramei si a statului de functii ale S.C. ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.pdf  Descarca
HCL 97 din 29.03.2017 privind infiintarea unei soc comerciale cu raspundere limitata care are drept scop construirea de locuinte sociale.pdf  Descarca
HCL 201 din 16.05.2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2017, a organigramei si a statului de functii ale S.C. ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.pdf  Descarca
HCL 97 din 29.03.2017 privind infiintarea unei soc comerciale cu raspundere limitata care are drept scop construirea de locuinte sociale.pdf  Descarca
HCL 201 din 16.05.2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2017, a organigramei si a statului de functii ale S.C. ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.pdf  Descarca
hcl 523 Descarca
hcl 490 din 12.10.2017 privind acord unui mandat Presedintelui Consiliului de Admin al soc Algorithm Residential S3 S.R.L. in vederea semnarii ctr de achizitii utilaje neces pentru execut Contr 8878-2017.pdf Descarca
HCL 297 privind aprob atrib catre Societ Algorithm Residential S3 SRL, avand ca autorit tutelara S 3 al Mun Bucuresti, a unui contr ce are ca obiect executia de lucrari inclusiv proiectarea aferent.pdf Descarca
hcl 526.pdf Descarca
hcl 485 din12.10.2017 privind acord unui mandat presedintelui cons de administratie al societatii Algorithm Residential S3 S.R.L.  in vederea semnarii contr de furnizare confectii metalice, cod CPV Conf.pdf Descarca
hcl 524.pdf  Descarca
hcl 525.pdf  Descarca